V Bratislavskom kraji funguje nová sociálna služba, ktorá monitoruje potrebu pomoci

1457

Bratislavská župa spustila od septembra novú sociálnu službu. Uvedomuje si, že je náročná a rýchla doba, a že nie vždy je možné byť nablízku rodičom, či starým rodičom. Preto Bratislavský samosprávny kraj spustil pilotný projekt. Ide o náramkové monitorovacie hodinky, ktoré sledujú stav osoby v domácom prostredí a v prípade potreby zabezpečia okamžitú pomoc 24/7.

Služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je vhodná pre ľudí, ktorí sa napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu ešte vedia o seba postarať, ale potrebujú nad sebou istý stupeň kontroly a ich blízki potrebujú mať istotu, že sú počas dňa, ale i noci v poriadku.

Princíp tejto monitorovacej sociálnej služby je jednoduchý. Osoba obdrží signalizačný náramok, ktorý sa podobá hodinkám. Obsahujú množstvo senzorov a jedno tlačidlo, ktoré sa po stlačení automaticky spojí s dispečingom. Vyškolení pracovníci okamžite riešia momentálnu situáciu s osobou priamo hovorom cez hodinky. Tie monitorujú zdravotný stav ako činnosť srdca, meranie tlaku, teploty tela, pohyb, okysličenie krvi. Obsahujú aj senzor pádu, vďaka ktorému pri páde a následnej strate vedomia príde hlásenie s polohou osoby do dispečingu, kde pracovníci okamžite riešia danú situáciu. Poskytovateľ sociálnej služby na miesto okamžite vyšle záchranné zložky, komunikuje s  rýchlou zdravotnou pomocou, v prípade potreby s hasičmi. Hodinky fungujú v rámci celej republiky, či je osoba doma alebo vonku. Hovory s dispečingom sú pre osoby bezplatné.

Župa na prevádzku tejto sociálnej služby poskytuje finančný príspevok a to na 100 miest. Do pilotného projektu sú zapojení obyvatelia mestskej časti Bratislava – Ružinov a Bratislava – Staré mesto. Osoba, ktorej sa služba poskytuje, platí úhradu 3 eurá mesačne. Bratislavský samosprávny kraj dopláca na prevádzku tejto služby 40 eur na jednu osobu na mesiac.

V prípade záujmu o poskytovanie tejto sociálnej služby je potrebné podať na BSK žiadosť a k nej priložiť potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave. Všetky tlačivá sú zverejnené na portáli www.bratislavskykraj.sk v sekcii sociálne veci. K dispozícii je aj na Úrade BSK v Kancelárii prvého kontaktu.