O monitorovacie náramkové hodinky prejavili ľudia veľký záujem

2890
O monitorovacie náramkové hodinky prejavili ľudia veľký záujem
O monitorovacie náramkové hodinky prejavili ľudia veľký záujem

Bratislavský samosprávny kraj má projekt, ktorý pomáha monitorovať zdravotný stav seniorov, ale môže zachrániť aj život. Ide o signalizačný náramok, ktorý sleduje stav osoby v domácom prostredí. Napojený je na dispečing a v prípade potreby zabezpečí okamžitú pomoc 24/7.

Do pilotného projektu, ktorý trval od 1.9.2022 do 31.12.2023, bolo zapojených päť mestských častí Bratislavy – Staré Mesto, Ružinov, Dúbravka, Petržalka a Záhorská Bystrica.

„Žijeme rýchlu a náročnú dobu, a nie vždy je možné byť nablízku rodičom, či starým rodičom. Preto je služba vhodná najmä pre ľudí, ktorí sa napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu ešte vedia o seba postarať, ale potrebujú nad sebou istý stupeň kontroly. Ich blízki potrebujú mať istotu, že sú počas dňa, ale i počas noci v poriadku. Pomáha napríklad ľuďom, aby z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu nemuseli využívať služby v zariadení sociálnych služieb, ale ešte ostali doma,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Princíp tejto monitorovacej sociálnej služby je jednoduchý. Klient obdrží signalizačný náramok, ktorý sa podobá hodinkám. Obsahuje množstvo senzorov a jedno tlačidlo, ktoré sa po stlačení automaticky spojí s dispečingom. Vyškolení pracovníci okamžite riešia momentálnu situáciu s týmto človekom priamym hovorom cez hodinky. Tie monitorujú zdravotný stav ako činnosť srdca, meranie tlaku, teploty tela, pohyb, okysličenie krvi. Obsahujú aj senzor pádu, vďaka ktorému pri páde a následnej strate vedomia príde hlásenie s polohou osoby do dispečingu, kde pracovníci okamžite riešia danú situáciu. Poskytovateľ sociálnej služby na miesto okamžite vyšle záchranné zložky, komunikuje s rýchlou zdravotnou pomocou, v prípade potreby s hasičmi. Hodinky fungujú v rámci celej republiky, či je osoba doma alebo vonku. Hovory s dispečingom sú pre osoby bezplatné.