V Chorvátskom Grobe má vzniknúť fitpark s detským a workoutovým ihriskom

2521
Fitpark Chorvátsky Grob

Fitpark má byť nielen investíciou do infraštruktúry, ale aj do budúcnosti mladých ľudí v komunite.

„Roky počúvame o obnove detského ihriska Fitpark a jeho druhej etape – workoutovom ihrisku pre mládež a dospelých. Rozhodli sme sa posunúť túto ideu bližšie k realizácii a dali sme vypracovať architektonickú štúdiu oboch častí Fitparku. To všetko s ohľadom na možnosti pozemku, ktorý je križovaný inžinierskymi sieťami, pričom štúdia zohľadňuje kritériá doteraz vyhlásených výziev a ich podmienok pre podanie žiadosti o externé financovanie,“ uviedla Marcela Bugárová, iniciátorka projektu a členka občianskeho združenia Srdcom pre Grob.

Druhá etapa Fitparku má obsahovať workoutové ihrisko, atletickú dráhu, plochu pre skupinové cvičenia ako sú joga či futbal a tiež oddychovú zónu. Architektonický návrh je v štádiu preklopenia do projektovej dokumentácie s vypracovaním finálneho rozpočtu.

Jedným z kľúčových princípov projektu Fitpark je poskytovať neustále otvorený a prístupný priestor pre verejnosť. „Verím, že tento projekt podporí aktívny životný štýl obyvateľov všetkých vekových skupín a tiež prispeje k pozitívnej atmosfére v našej komunite. Toto ihrisko je navrhnuté ako miesto, kde mládež môže tráviť svoj voľný čas produktívne a zmysluplne, a zároveň ako priestor pre dospelých na udržiavanie fyzickej kondície a stretnutia so susedmi,“ vyhlásila Vladimíra Vydrová, starostka Chorvátskeho Grobu.

Pokiaľ ide o umiestnenie ihriska, vybrané pozemky boli špecificky vyčlenené na športovú infraštruktúru. „Toto rozhodnutie odráža našu snahu o rozvoj verejných priestorov, ktoré sú prispôsobené potrebám našej rastúcej komunity. Vecné bremeno na týchto pozemkoch je zamerané práve na podporu športovej infraštruktúry.“

Veríme, že Fitpark bude nielen obohatením našej komunity, ale aj miestom, kde sa obyvatelia môžu stretávať, cvičiť a relaxovať. Mládež nám naozaj rastie a je nesmierne dôležité, aby mali priestor, kde môžu zdravo a aktívne tráviť svoj voľný čas,“ uzatvárajú zástupcovia občianskeho združenia.

Projekt FitPark Chorvátsky Grob je navrhnutý ako park a ihrisko, prístupné obyvateľom obce Chorvátsky Grob a návštevníkom. Návštevníkom poskytnú priestor pre športové, rekreačné a spoločenské aktivity. Skladba povrchov a štruktúra zelene vychádza z princípov trvalej udržateľnosti a minimalizácii zásahov do životného prostredia. Všetky povrchy okrem gumovej dopadovej vrstvy sú nasiakavé, preferujú lokálne druhy rastlín a udržateľné stavebné materiály s možnosťou demontáže. Vytvárajú sa možnosti využitia pre všetky vrstvy obyvateľov.

Stručná charakteristika územia

Územie je zatrávené a nezastavané. V susedstve je zberný dvor a bytová výstavba rodinných domov (lBV). Pozemok p. č. 1578/869, C KN, slúži ako detské ihrisko, 1578/872 je nezastavaný.

Dopravné riešenie

Návrh nemení existujúce dopravné riešenie. Pešie komunikácie sú navrhnuté na občasný prejazd ľahkej údržbovej techniky.

FitPark

Navrhuje sa športová zóna: samostatná trávnatá plocha na spoločné pohybové aktivity, street workout (hrazdy, lavičky, kruhový tréning, tlakové stroje), atletická dráha 50 m s dobehom, altánok s bezbariérovým sedením. Navrhuje sa parková alejová výstavba s využitím lokálnych alebo ozdobných druhov stromov (sakura, okrasný javor) Navrhuje sa výsadba troch druhov kvitnúcich krov z rozličnou dobou kvitnutia, výsadba celoročne zelených krov. Potrebná bude zavlažovacia sústava, smetné koše, informačné tabule s prevádzkovým poriadkom, mobiliár (parkové lavičky, kreslá, stojan na bicykle). Osvetlenie zabezpečia bude fotovoltické (LED pouličné lampy).

Detské ihrisko

Navrhuje sa športová zóna pre basketbal, street workout, stolný tenis. Pre deti sa navrhuje ihrisko pre menšie deti (3-5 rokov) a väčšie deti (6-12 rokov), pieskovisko, lanová dráha a terénna modulácia.

Pre obyvateľov

Navrhuje sa komunitná a bylinková záhrada vo zvýšených záhonoch, dva altánky s bezbariérovým sedením. Navrhuje sa parková alejová výstavba s využitím lokálnych alebo ozdobných druhov stromov (sakura, okrasný javory, platan). Návrh počíta s výsadbou troch druhov kvitnúcich krov z rozličnou dobou kvitnutia, výsadba celoročne zelených krov a ozdobných tráv. Potrebná bude zavlažovacie sústava, smetné koše, informačné tabule s prevádzkovým poriadkom, mobilár (parkové lavičky, kreslá, tieniaca plachta, stojan na bicykle). Osvetlenie bude fotovoltické (LED pouličné lampy).

Urbanistické riešenie

Koncept je založený na linearite a vytváraní kontinuálnych senzorických a kompozičných zážitkov a vnemov pri prechode územím.

Architektonické riešenie

Riešenie sa zameriava na pestrú farebnosť v časti pre deti a tlmenú farebnosť v odtieňoch bielej v časti pre dospelých z dôvodu akcentovania vnímania prírodnej zelene.

Konštrukčné a technické riešenie

Chodníky sú štrkové a časť dopadových plôch bude vyhotovená z recyklovanej gumy.

Pripojenie na inžinierske siete

Uvažuje sa s pripojením na elektrickú energiu, vybudovanie studne a závlahy, vybudovanie pitnej fontánky a záhradnej sprchy v časti detské ihrisko.

Na stiahnutie:


Chorvátsky Grob sa nachádza v okrese Senec, v Bratislavskom kraji. Je známy svojou vinohradníckou tradíciou a produkciou vína, ako aj pôsobivou prírodnou scenériou. Chorvátsky Grob je tiež známy svojimi kultúrnymi a historickými pamiatkami, ktoré odrážajú dlhú a bohatú históriu regiónu.

Archeologické vykopávky dokazujú, že oblasť bola osídlená už počas mladšej doby kamennej, čo predstavuje začiatky trvalého osídlenia. Prvé dokumentované zmienky o existencii obce, známej pod menom Monar, sa objavujú v roku 1214, pričom v tej dobe bola známa výrobou šperkov. Príchod prvých Chorvátov do regiónu Chorvátskeho Grobu je zaznamenaný v roku 1552, a podľa záznamov z nasledujúceho roka, 1553, ich na toto územie pozval a usídlil gróf Illésházy. Títo chorvátski osadníci sa venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a vinohradníctvu, časom sa tu tiež rozvíjali tradičné remeslá a ľudové umenie, ako rezbárstvo, čipkárstvo, výšivkárstvo a maliarstvo. Medzi rokmi 1634 a 1780 bol demografický zloženie obce výlučne chorvátske. Významný pokles používania chorvátčiny v obci nastal na začiatku 20. storočia, avšak jej vplyv je v obci cítiť dodnes.

V obci a jej okolí sa nachádzajú viaceré významné historické a kultúrne pamiatky, vrátane kostolov a tradičných architektonických štýlov. Okrem toho sa tu konajú rôzne kultúrne podujatia, ktoré oživujú miestnu komunitu a lákajú návštevníkov z rôznych častí krajiny. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Krista Kráľa z roku 1589 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1880. K obci patrí miestna časť Čierna Voda s kostolom sv. Jána Pavla II. z roku 2014.

Ekonomika Chorvátskeho Grobu je čiastočne založená na poľnohospodárstve, predovšetkým na vinohradníctve a vínarstve, ktoré sú dôležitými prvkami miestnej kultúry a identity. Turizmus tiež zohráva dôležitú úlohu v ekonomike obce vďaka jej krásnej prírode, historickým pamiatkam a vinohradníckym tradíciám.

Obec má strategickú polohu v blízkosti hlavného mesta Bratislavy, čo jej poskytuje dobré spojenie a prístup k širšiemu spektru služieb a možnostiam. Táto blízkosť k Bratislave tiež umožňuje obyvateľom pracovať v hlavnom meste, zatiaľ čo si užívajú pokojnejšie a viac vidiecke prostredie Chorvátskeho Grobu.

Ešte v roku 2001 bolo v obci sčítaných 1587 obyvateľov. Koncom roku 2022 to bolo už bezmála 7500.