V Chorvátskom Grobe vzniknú dve nové školské triedy, práce spustia v pondelok

721

Obec Chorvátsky Grob v okrese Senec od pondelka 12. 4. začína s výstavbou tzv. prepojovacieho krčka medzi budovou základnej a materskej školy na Školskej ulici. Ide o novú budovu školy, v ktorej vzniknú dve nové triedy.

V pondelok si príde víťaz verejného obstarávania prevziať stavenisko a začne s prípravnými prácami, ako i so samotnou výstavbou nových školských priestorov. „Stavebné práce musia byť v zmysle zmluvy ukončené najneskôr do konca júla, aby sme začiatkom septembra mohli nové priestory sprístupniť na vyučovanie,“ uviedla starostka obce Vladimíra Vydrová.

Výstavba prepojovacieho krčka bude prebiehať nepretržite od pondelka do nedele. V nedeľu sa však budú realizovať len také práce, ktoré nespôsobujú stavebný hluk. „Od pondelka do soboty sa bude pracovať v čase od 7.00 do 19.00 h,“ upozornila obec. Stavebnej činnosti majú byť prispôsobené aj priestory v okolí školy, stavebná časť bude vzhľadom na bezpečnosť ohradená plotom, zvyšnú časť bude využívať škola pre svoje potreby.

„Proces výstavby koordinujeme s riaditeľom školy, s cieľom minimalizovať narušenie vyučovacieho procesu v základnej i materskej škole,“ podotkla starostka. Cena za výstavbu novej budovy, ktorá vzišla z verejného obstarávania, je 357.600 eur, z toho 200.000 eur získala obec z dotácie ministerstva školstva.

Zdroj: Chorvátsky Grob