V Devínskej N. Vsi sa opäť pomáha projektom List Ježiškovi

1181

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa bude aj tento rok pomáhať sociálne slabším rodinám a rodinám v núdzi. Umožní to opäť vianočný projekt List Ježiškovi, teda cielená zbierka darčekov podľa konkrétnych potrieb a želaní rodín, s ktorými mestská časť dlhodobejšie spolupracuje prostredníctvom sociálneho oddelenia miestneho úradu. Konkrétne veci, ktoré by potešili deti alebo pomôžu rodinám v každodennom živote zverejnila samospráva na webovej stránke. 

V praxi projekt funguje tak, že sociálne oddelenie osloví rodiny, s ktorými spolupracuje. Na základe želaní vytvorí zoznam a zverejní ho na stránke. Obyvatelia sa následne môžu prihlásiť u povereného zamestnanca miestneho úradu a stať sa darcom. Dary sa zbierajú priebežne a mali by byť rodinám odovzdané pred Vianocami. 

Projekt Ježiškovi vznikol z iniciatívy miestneho úradu v spolupráci s miestnou komunitou mamičiek v roku 2018. 

Zdroj: TASR