V Dimitrovke vyčistili skládku odpadu

937

Novomestský Ekopodnik vyčistil skládku odpadu v Dimitrovke, časť Staré ihrisko. Na tejto skládke sa nachádzalo 7,6 tony odpadu. Likvidácia nám bola nariadená rozhodnutím okresného úradu.

Na Slovensku ľudia vyprodukujú asi 20,2 milióna ton odpadu ročne (stav v roku 1996). V Bratislave pripadá na jedného obyvateľa 240 – 270 kg odpadu ročne. V USA vyprodukuje priemerný obyvateľ takmer 745 kg komunálneho odpadu ročne.

Zdroj: Ekopodnik – Bratislava Nové Mesto