V Dúbravke naviguje nový informačný systém

581

Niektoré tabuľky odlomili, alebo prestali byť aktuálne. Navigačný systém v uliciach. Mestská časť Dúbravka pristúpila k jeho výmene. Nové tabuľky nasmerujú človeka k prevádzkam, službám či pamiatkam v mestskej časti. Okrem textov radia na smerovníkoch aj farby, ktoré vychádzajú z dúbravského erbu. Červenou sú názvy ulíc, modrou dôležité inštitúcie, žltou smerové šípky, zelenou zdravotnícke zariadenia, lekárne, sivou pamiatky a archeologické nálezy. Systém a jeho vizuálnu podobu navrhol Dúbravčan, grafik Dúbravských novín Peter Považan.

„Celý motív a dizajn sa odvíja od farieb a tvaru dúbravského erbu, čím sa znázornenie stáva nevšedné a originálne. Font je moderný a bezpätkový,“ priblíži autor systému. „Umiestnenie textu má svoje pevné typografické pravidlá. Používajú sa dve veľkosti, a to v prípade umiestnenia v jednom a v dvoch riadkoch,“ dodal.

Farba stĺpikov systému je modrá. Túto farbu zvolila mestská časť pre jej dominantnosť v dúbravskom erbe. Farebnosť stĺpov v hlavnom meste sa v jednotlivých mestský častiach líši, Záhorská Bystrica má napríklad stĺpikov tmavočervenú, Lamač svetlosivú a Devínska Nová Ves oranžovú.

Zdroj: Dúbravka