V Dúbravke sa mení zapisovanie do materských škôl

956

V mestskej časti Dúbravka sa predlžuje termín zapisovania detí do materských škôl do 30. mája. Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020.

Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii Potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár.

Elektronické zapisovanie https://www.dubravka.sk/…/Skolstvo-vzdelavani…/formular.html

Vytlačenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky v materskej škole.

Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15 . júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Potvrdenie od lekára nateraz nie je potrebné, bude ho však treba doložiť dodatočne do 30. júna.

Zdroj: Dúbravka