V Dúbravke sa v sobotu bude zbierať nebezpečný odpad

1501

V rámci Dúbravskej akcie s názvom Veľká dúbravská upratovačka je v sobotu 16. mája naplánovaný aj zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok od 10.30 do 12.30 pri požiarnej zbrojnici na Jadranskej ulici.

Dúbravčania môžu priniesť – staré farby, pesticídy, oleje a tuky, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky – chladničky, mrazničky a podobne, či vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče – počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a podobne.

Zdroj: Dúbravka