V Dúbravke sa začína pracovať na novom priechode na Štepnej. Bude bezbariérový

766

Od pondelka 28. septembra začne hlavné mesto Bratislava s prácami na novom bezbariérovom priechode pre chodcov na Štepnej ulici v úseku pri križovatke s Popovovou ulicou. Ukončenie prác odhaduje na 31.10.2020.

  • dĺžka úseku v ktorom budú prebiehať práce je cca 10 metrov
  • spočíva v odbúraní vrstvy chodníka a obrubníkov, položení nového asfaltového krytu a pokládke zámkovej slepeckej nopkovej a drážkovej dlažby
  • premávka a chodci budú usmernení prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy

Zdroj: Dúbravka