V. Fórum Dunajského fondu

1097
    1. Fórum Dunajského fondu sa uskutoční 26. septembra 2019 v Divadle Aréna v Bratislave. Hlavným obsahom Fóra bude diskusia s investormi o verejných priestranstvách okolo bratislavských nábreží a inšpirácie a skúsenosti zahraničných hostí s manažovaním európskych riek. BSK je signatárom Charty Dunajského fondu a dlhoročným partnerom tejto otvorenej neziskovej platformy pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a priestranstiev v okolí Dunaja a Malého Dunaja. BSK už 5. rok ako zriaďovateľ Divadla Aréna poskytuje priestory pre organizovanie Fóra a je aktívnym členom pracovnej skupiny Dunajského fondu s názvom RiverLab Žitný ostrov a okolie.

Predseda BSK prevzal záštitu nad podujatím a zároveň prednesie úvodný príhovor. BSK je partnerom podujatia.

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Konkrétne, Dunajský fond identifikuje, združuje resp. koordinuje finančné, ľudské a akékoľvek iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu. Tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v území rieky. Dunajský fond vznikol ako nadačný program Stredoeurópskej nadácie.

Viac info a predbežný program: https://www.dunajskyfond.sk/forum

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ9BVLoa2Wa6dYDxBmfyK7cu02jKz5nQ3NvpqhSz_2vYyXlg/viewform