V Harmónii rastie originálna remeselná zastávka

917

Mesto Modra začalo s modernizáciou a rekonštrukciou autobusovej zastávky v Harmónii v smere na Zochovu chatu.

Predmetom prác bude výmena poškodenej strechy a ostatných drevených častí konštrukcie prístrešku v duchu architektúry typickej pre letovisko Harmónia. Cieľom opráv je skultivovať tento verejný priestor v kvalitnom a trvácnom remeselnom aj materiálovom prevedení. Práce potrvajú približne jeden mesiac a bude ich realizovať Eduard Ružička z Modry. Zmluvná cena prác je 11 475,76 €.

Rekonštrukciou nebude obmedzená doprava, autobusová zastávka je označená a pracovný priestor viditeľne vymedzený. V spolupráci s Hotelom pod Lipou mesto pripravuje v podobnom architektonickom stvárnení aj výstavbu nového prístrešku na protiľahlej strane cesty. Samotnej stavbe prístrešku bude predchádzať dobudovanie chodníka.

Stav zastávok v turistickej oblasti Harmónia  
Zdroj: odkazprestarostu.sk/modra/

Zdroj: Mesto Modra