V izolovaných ramenách Dunaja na ostrove Sihoť našli 26 druhov rýb

618
V izolovaných ramenách Dunaja na ostrove Sihoť našli 26 druhov rýb
V izolovaných ramenách Dunaja na ostrove Sihoť našli 26 druhov rýb

V izolovaných ramenách Dunaja na ostrove Sihoť našli 26 druhov rýb. Medzi nimi aj veľa druhov európskeho významu, napríklad hrebenačku vysokú, jej príbuznú hrebenačku pásavú, kolka veľkého, hrúza Vladykovho, lopatku dúhovú alebo boleňa dravého. V ramene a Dunaji sa vyskytujú aj ďalšie, a to kolok malý, plotica lesklá, pĺž podunajský alebo ojedinele aj šabľa krivočiara. Na sociálnej sieti o tom informovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), ktoré robilo ichtyologický prieskum v rámci projektu LIFE DLLD.


Jeden z posledných ichtyologických prieskumov v tomto roku robili v izolovaných ramenách Dunaja na ostrove Sihoť. V nich po poklese vody ostali zaplavené depresie s uviaznutými rybami. „Práve v týchto ramenách je plánovaná v blízkej dobe obnova dynamiky formou opätovného prepojenia s hlavným korytom a zlepšením ich prietočnosti,“ povedali environmentalisti.


Zároveň poukázali, že človek na Dunaji vykonal mnohé zmeny, ktoré výrazne negatívne ovplyvnili spoločenstvá dunajských rýb, napríklad napriamenie toku, odrezanie bočných ramien od hlavného toku či zmeny vodného režimu mnohých dunajských úsekov. „Ryby tak trpia nielen nedostatkom potravy, ale aj nedostatkom vhodných biotopov pre rozmnožovanie a vývin mlade, ktorá je práve v ramenách chránená aj pred vlnobitím spôsobeným lodnou dopravou, ktoré ju môže vyplaviť na súš,“ priblížilo združenie.


V rámci projektu LIFE DLLD plánuje BROZ izolované časti Karloveského ramena napojiť na hlavné koryto Dunaja tak, aby sa obnovila pôvodná konektivita a zlepšili podmienky pre mnohé druhy rýb.

Zdroj: TASR Foto: BSK