V Karlovej Vsi plánujú vybudovať novú trolejbusovú trať

594

V bratislavskej Karlovej Vsi plánuje mesto vybudovať novú trolejbusovú trať, ktorá povedie od križovatky Mlynská dolina – Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu. Tam sa napojí na existujúcu trať Riviéra – Dlhé diely. Na sociálnej sieti o tom informuje karloveská samospráva.

„Nové trolejbusové spojenie prinesie Karlovešťanom ekologickejšiu a tichšiu MHD a viac spojov na linke 32. Nová trať umožní napojenie trolejbusovej trate z Dlhých dielov na ostatnú bratislavskú trolejbusovú sieť,“ uviedla mestská časť s tým, že linka 32 bude teda môcť byť predĺžená na konečnú Jelačičova, v oblasti Trnavského mýta.

Karlova Ves sa odvoláva na vyjadrenie hlavného mesta, ktoré  plánuje začať s výstavbou trate na budúci rok, a to po schválení potrebného objemu financií, zazmluvnení zhotoviteľa a získaní stavebného povolenia. Minulý týždeň ministerstvo dopravy a mesto Bratislava podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške viac ako 2,8 milióna eur. Financie majú slúžiť na zabezpečenie projektovej dokumentácie na predĺženie štyroch trolejbusových tratí a modernizáciu existujúcej trate na Kramároch.

Financie majú ísť na prípravu trolejbusových tratí Autobusová stanica – Nové SND, Bulharská – Galvaniho (Avion), Patrónka – Riviéra a Trenčianska – Bajkalská – Hraničná – Mlynské Nivy. Okrem toho je naplánovaná aj modernizácia trate z Hlavnej stanice cez Kramáre na Patrónku.

Hlavné mesto sa spolu s Dopravným podnikom Bratislava už v prvom polroku tohto roka zároveň pustí do rekonštrukcie úseku Miletičova – Jelačičova – Žellova a trolejbusového vedenia na uliciach Záhradnícka – Karadžičova, ktoré spájajú rozvíjajúcu sa mestskú časť Ružinov s centrom mesta a západnými časťami Bratislavy.

Zdroj: TASR