V Krasňanoch otvorili skvelý projekt Stará jedáleň

2308

Stará školská jedáleň v Krasňanoch už obedy nevydáva. Žije kultúrou a komunitnými podujatiami ako Stará jedáleň, ktorú slávnostne otvorili minulý týždeň.

Od marca tohto roka je Rača bohatšia o nové mládežnícke a komunitné centrum. Toto unikátne občianske združenie prináša kultúrny program a vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie.

V roku 2016 dostala Stará jedáleň do prenájmu na 25 rokov schátranú budovu bývalej jedálne SOŠ Masmediálnej komunikácie na Kadnárovej ulici. Po štyroch rokoch masívnej rekonštrukcie sa podarilo v marci tohto roka budovu skolaudovať, ale z dôvodu prvej vlny pandémie začala svoj účel až v júni. Financie na celkovú obnovu získala Stará jedáleň z grantov a finančných darov viac ako troch desiatok spoločností a právnických osôb. Najvýznamnejší z nich, ktorý pokryl najväčšiu časť nákladov, bol od spoločnosti The Velux Foundations.

Miestny nadšenci, z ktorých časť založila aj komunitnú záhradu Krasňanský zelovoc a rodinné centrum Ráčik, hľadali možnosti ako priniesť do Rače zaujímavé komunitné podujatia, ale aj formáty dotýkajúce sa aktuálneho spoločenského diania. Tie sa doteraz koncentrovali najmä v centre Bratislavy a okolitých mestských častiach. Dopyt po nich pociťovali dlhodobo. Programová skladba Starej jedálne je veľmi pestrá. Mládež ulice, ktorá sídli priamo v jej priestoroch, sa orientuje na aktivity smerované pre mládež vo veku 10+. Ich nízkoprahová Klubovňa na Peknej ceste je otvorená denne nielen pre deti z Rače. Už počas leta prebehli v Starej jedálni desiatky podujatí ako napríklad Trh na Peknej, Restaurant Day, diskusie na celospoločenské témy (diskusia s Andrejom Bánom a Samuelom Marcom), blšáky, SWAP-y oblečenia, koncerty, umelecké workshopy, divadielka pre najmenších, čítačky či pravidelné pohybové aktivity.

Zdroj: Rača