V Lamači začali stavebné práce na rekonštrukcii centrálnej zóny Malokarpatské námestie

1048

Pred pár dňami sa začali v mestskej časti Lamač stavebné práce na Rekonštrukcii centrálnej zóny Malokarpatské námestie – 3. etapa.

Stavebná firma FENSTER HAUS a.s prebrala stavenisko 6. júla, o týždeň neskôr sa už začali búracie práce na námestí. Začiatkom tohto týždňa prebehol kontrolný deň, počas ktorého sa stretli zástupcovia samosprávy v zložení vedúca Referátu územného rozvoja a investičnej činnosti Eva Kutišová, starosta Lukáš Baňacký a vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia Miroslav Širgel so stavebným dozorom Dankou Vlčkovou, autorským dozorom Vladimírom Badiarom a zástupcom realizačnej firmy Jurajom Makovickým, aby spoločne skontrolovali stav prebiehajúcich prác a dohodli ďalší postup.

Predpokladaný termín ukončenia tejto etapy rekonštrukcie je 30. september 2021.

Zdroj: Lamač