V Lamači zrevitalizujú ďalšie ihrisko

766

Po kompletne zrekonštruovanom ihrisku Žabka na Malokarpatskom námestí, ktoré v Lamači otvárali začiatkom júla, zrekonštruuje mestská časť aj ihrisko na Bakošovej ulici.

„Čiastka vo výške 41 405 eur nám bola schválená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v súčasnosti zabezpečujeme potrebné podklady pre architekta na vypracovanie projektovej dokumentácie, následne pristúpime k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa rekonštrukcie,“ približuje mestská časť Lamač na sociálnej sieti. Tento priestor sa zmení na ekologické detské ihrisko s bezbariérovými prvkami. Bude súčasťou stovky ďalších podobných ihrísk, ktoré bude spájať spoločný názov RODINKA – skratka pre RODinný INKluzívny Areál.

Zdroj: Lamač