V lesoparku platí od piatku zákaz kladenia ohňov

962

Na základe rozhodnutia Hasičského a záchranného útvaru o zvýšenom riziku vzniku požiarov, platí na území lesoparku zákaz zakladať oheň od piatku 11.6.2020, až do odvolania. Zákaz platí aj na miestach, ktoré sú označené na zakladanie ohňov.

Na území Slovenskej republiky vzniklo tento rok za mesiac máj 559 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody vo výške 3 193 310 €. V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zníženiu počtu požiarov o 169 prípadov, zvýšili sa však priame škody, a to o 1 188 635 €.

Pri požiaroch bolo usmrtených päť osôb (všetky usmrtené osoby boli vo vekovej kategórii nad 60 rokov) a 14 osôb bolo zranených (z toho deväť vo vekovej kategórii od 15 do 60 rokov a päť osôb nad 60 rokov). Oproti minulému roku sa tak znížil počet usmrtených a počet zranených zhodne o dve osoby.

Z hľadiska času vzniku prevažovali požiare v popoludňajších hodinách, pričom najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 14. do 15. hodiny (38). Najviac požiarov za mesiac máj 2021 vzniklo v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb (224 prípadov).  Z toho najväčší podiel tvoria požiare spôsobené spaľovaním odpadov a odpadkov (48 prípadov).

Úmyselne bolo založených 57 požiarov, pričom tieto spôsobili škodu vo výške 427 490 €.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave, Ministerstvo vnútra SR