V máji sa uskutočnia prijímacie pohovory na stredné školy

444

Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatóriá sú v máji. Prijímacie pohovory pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na utorok alebo následne na stredu 3. mája. Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa skúšky uskutočnia 4. a prípadne aj 5. mája.

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR druhý termín na 9. mája, prípadne aj 10. mája. „Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj a 15. máj,“ uvádza rezort školstva v organizačných pokynoch k druhému termínu prijímacích pohovorov.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája. „Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie,“ píše sa v pokynoch.

Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, bude 20. júna.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania na stredných športových školách sa realizuje v dvoch fázach. Prvá fáza, teda termín overenia športového nadania, sa už uskutočnil v termíne od 21. marca až 14. apríla pre všetky druhy športov. Druhá fáza, termín overenia zdravotnej spôsobilosti, sa uskutoční v utorok a v prípade potreby aj 3. alebo 11. mája, prípadne 12. a 15. mája (druhý termín).

Zdroj: TASR