Malacky: Bezplatnú wifi nájdete na týchto miestach

1100

Obyvateľom Malaciek od minulého týždňa slúži bezplatná wifi sieť na desiatich verejných miestach.

Na inštaláciu pripojenia získalo mesto dotáciu vo výške 15 000 eur. Ide o súčasť európskeho projektu Wifi Pre Teba, ktorej cieľom je bezplatná wifi pre obyvateľov na verejných priestranstvách v celej Európe (námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia,  múzeá). Okrem Malaciek bolo podporených ďalších 22 samospráv. 

Kde nová wifi funguje?

  • Kaštieľ 
  • Hádzanárske ihrisko v Zámockom parku  
  • Štadión v Zámockom parku – tribúna
  • Skatepark                                                                     
  • Športová hala Malina                                                 
  • Priestor pred ŠH Malina – detské ihrisko                                           
  • Klientske centrum Mestského úradu  
  • Centrum voľného času – PC učebňa, jazyková učebňa                                              
  • Centrum voľného času – ihrisko                            
  • Autobusová a železničná stanica                                                      

Ako sa pripojiť na verejnú wifi?

V ponuke sietí si vyhľadáte WiFi4EU a pripojíte sa bez nutnosti zadávať heslo. 

Zdroj: malacky.sk