V Malackách vyrastá komunitné centrum

926

Časť Centra voľného času v Malackách sa zmenila na stavenisko. Rekonštrukciou a rozšírením stredného pavilónu vyrastie v areáli Cvečka komunitné centrum. Mesto prosí verejnosť, aby rešpektovala obmedzený pohyb po areáli CVČ a nevstupovala na stavenisko.  

Komunitné centrum poskytne priestory pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, pre deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín. Prízemnú časť bude tvoriť multifunkčná sála s malým pódiom, výťah a sklady. Priestor má byť určený na pohybové aktivity, napríklad na športovanie či nácvik divadla. Sála bude slúžiť na spoločné stretnutia detí aj celých rodín a najmä spoločných stretnutí a programov so zdravou skupinou detí.

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. 

Zdroj: www.malacky.sk