V Malackách začína výstavba podzemnej garáže

1027
Časť cyklotrasy bude lemovať nové pešie námestie

V priamom centre mesta Malacky sa v najbližších týždňoch naraz stretne výstavba viacerých významných projektov. Už onedlho sa začne výstavba hromadnej podzemnej garáže pre 60 vozidiel. Prvým krokom k jej realizácii sú prekládky podzemných sietí, ktoré sa už začali a potrvajú zhruba do úvodu marca. 

Ďalším krokom bude odovzdanie staveniska začiatkom marca. Zo štátnej elektronickej aukcie vyšla najnižšia ponuka spoločnosti SYTIQ, a. s. „Využili sme najtransparentnejší systém verejného obstarávania – anonymnú elektronickú aukciu cez štátny systém Úradu verejného obstarávania. Verejná súťaž znížila cenu o 600-tisíc € oproti predpokladanej hodnote zákazky,“ vysvetlil primátor Malaciek Juraj Říha. Vlastná realizácia sa predpokladá 7 mesiacov. 

V súvislosti s aktuálnou stavbou súkromného polyfunkčného projektu Severín muselo mesto vysporiadať aj staré zmluvy o vecných bremenách a prenájmoch. Na ich základe si stavebník nárokoval bezodplatné užívanie spevnej plochy pri mestskom úrade, ktorá bola v minulosti využívaná na parkovanie. „Mrzí ma, že povoľovací proces bol dva roky zdržiavaný nezmyselnými účelovými podnetmi a trestnými oznámeniami skupinkou podnikavcov, ktorí nám kvôli vlastným osobným záujmom hádžu polená pod nohy. Kontrolné orgány všetky podania odmietli ako neodôvodené a potvrdili zákonnosť nášho postupu. Ak by nebolo tohto zdržania, už mohli Malačania využívať podzemnú garáž,“ skonštatoval primátor. 

Budúci pavilón na novom pešom námestí

Dopravné obmedzenia

Výstavbu podzemnej garáže budú sprevádzať síce nepopulárne, avšak nevyhnutné dopravné obmedzenia. Predpokladá sa uzatvorenie križovatky Hviezdoslavova – Bernolákova pri mestskom úrade, do ktorej sa bude napájať vjazd do podzemnej garáže. Počas výstavby budú zaslepené ulice Hviezdoslavova a Bernolákova (s prístupnou časťou medzi mestským úradom, mestskou políciou, obchodným centrom Pacifik a obytným domom). Dopravná obsluha bude zabezpečená cez ulice Ferdiša Kostku, Jána Hollého a Bernolákova (úsek medzi M. R. Štefánika a Jána Hollého).

Obmedzenia nastanú aj pre peších, pretože aktuálna prekládka sietí a vlastná výstavba sa dotknú priechodov pre chodcov. Za všetky dopravné obmedzenia a prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme. Veríme, že verejnosť pochopí ich nevyhnutnosť na potrebný čas. 

Sochy v centre

Realizácia veľkých investičných projektov v centre sa dotkne aj sochy generála Milana Rastislava Štefánika pri mestskom úrade a Severínka na hlavnej križovatke. Štefánik sa pripravuje na demontáž a jeho dočasné  uskladnenie. Mesto tiež rieši trvalé premiestnenie sochy sv. Františka Xaverského (Severínka) z dopravného ostrovčeka svetelnej križovatky na nové pešie námestie. 

Súbežné projekty 

Popri hromadnej podzemnej garáži sa budú realizovať ďalšie mestské investičné akcie. V súvislosti s výstavbou cyklotrasy Družstevná – Radlinského sa bude okrem iného posúvať pravé odbočovacie rameno svetelnej križovatky od Záhoráckej na Štefánikovu. Ďalším projektom bude výstavba pešieho námestia s novým pavilónom – ten bude mať odhlučňovaciu a tieniacu funkciu. Zároveň v ňom bude zakomponovaný vstup do podzemnej garáže a nových verejných toaliet, pričom jeho súčasťou bude vodná stena a zelená strecha. 

Nasledovať bude dobudovanie časti cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže, ktorá všetky tieto projekty vzájomne prepojí (jedna z vetiev pôjde od ZŠ Dr. J. Dérera cez Mierové námestie,  bude lemovať nové pešie námestie a napojí sa na cyklotrasu Družstevná – Radlinského). „Nehovorím, že to bude jednoduché. Nasledujúce mesiace určite otestujú naše schopnosti. Ale: kto sa bojí, nech nejde do lesa,“ uzavrel primátor. 

Zdroj: malacky.sk