V materskej škole v Devínskej Novej Vsi pribudne nová trieda

439

V materskej škole M. Marečka v Devínskej Novej Vsi pribudne po rekonštrukcii nová trieda. Rekonštrukciou získajú deti triedu na spanie, malú telocvičňu, kuchyňu a hrací priestor s presvetlením denným svetlom.

„Možno poniektorí pocítia pri tejto informácii nostalgiu, lebo nové rozšírené priestory materskej školy sa budú nachádzať v bývalom materskom centre Bublinka. Devínska Nová Ves chce totiž predísť situácii s nedostatočnou kapacitou materských škôl, ktorú riešia mnohé mestské časti. Priestor bývalej Bublinky patrí našej mestskej časti,“ približuje starosta mestskej časti Dárius Krajčír na sociálnej sieti.

Mestská časť sa rozhodla investovať takmer 90 tis. € do rekonštrukcie priestorov, aby spĺňali všetky požiadavky hygienikov a aby sa tu deti cítili dobre. Prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení, podláh, stropov a kuchynky, ktorá bude vybavená tak, aby deti nemuseli prechádzať z jednej budovy do druhej.

Materskej škole sa podarilo získať dodatočný grant vo výške 9700 € od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na vybavenie triedy nábytkom a učebnými pomôckami.

Zdroj: Dárius Krajčír-starosta Devínskej Novej Vsi