V Mestských lesoch vznikla nová turistická trasa medzi Spariskami a Bielym krížom

1495

V bratislavskom lesoparku vznikla nová turistická trasa medzi Spariskami a Bielym krížom. Lesná cestička vedie návštevníkov malebnými zákutiami mestských lesov a obchádza frekventovanú asfaltovú cyklotrasu, po ktorej viedla značka pôvodne.

Červená turistická značka je súčasťou Cesty hrdinov SNP, ktorá sa tiahne od Duklianskeho priesmyku až po Devín. Novo otvorený úsek meria spolu 5 km a bol vybudovaný jemným spôsobom bez zásahu do pôdneho krytu a tiež využitím starých lesníckych zvážnic. S prácami počas výstavby pomáhalo viac ako 100 dobrovoľníkov, nadšencov turistiky a behu.

Matej Dobšovič, riaditeľ Mestské lesy v Bratislave:

„Nová trasa je krajšou alternatívou k pôvodnej asfaltke, vyhnete sa cyklistom, nie je náročná na kondíciu a zároveň vedie návštevníkov cez atraktívne zákutia Mestských lesov. Striedajú sa tu pestré lesné porasty, staré stromy s otvorenými, slnečnými plochami. Návštevníci tiež uvidia brezový hájik s mokraďou, mohutné borovice douglasky pôvodom zo Severnej Ameriky a jazierko Podkova s košatým 150 ročným bukom.

Marek Páva, zástupca riaditeľa Mestské lesy v Bratislave:

„Turistická trasa bola doteraz vedená po asfaltke, ktorá je však zároveň najvyužívanejšou cyklotrasou v lesoparku. Pri vysokej návštevnosti tu vznikali konfliktné situácie medzi cyklistami a pešími turistami. Tí teraz dostali možnosť ísť samostatným lesným chodníkom, kde si môžu v kľude vychutnať oddych v prírode.“

Trasa je voľné prístupná iba peším turistom a bežcom, nie pre cyklistov. Cyklistov prosíme o rešpektovanie tejto skutočnosti a využitie dostatočnej siete značených cyklotrás v okolí. Nová trasa je súčasťou snahy Mestských lesov rozdeľovať niektoré pešie a cyklistické trasy tak, aby mala každá skupina svoj priestor, kde môže nerušene vykonávať svoje aktivity.

Nový úsek sa dá prejsť pohodovým tempom približne za hodinu a najrýchlejšie sa dá na trasu dostať z rekreačného areálu Horáreň Krasňany, na konci Peknej cesty.

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Zdroj: ts Mestské lesy v Bratislave