V Modre obnovili pamätník oslobodenia

891

Rekonštrukčné práce na obnove pamätníka venovaného padlým v II. svetovej vojne v parku pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra v Modre sú ukončené. Mesto Modra na stavbu získalo finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR vo výške 7200 eur.

Hlavným zámerom rekonštrukcie bolo zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu tohto diela s dôrazom, aby bol pamätník naďalej dôstojným pietnym miestom. V rámci prác bol z podstavca pamätníka odstránený poškodený mramor, pôvodný monolit bolo nutné zastabilizovať a vyrovnať novou betónovou vrstvou. Medzi prírodný obklad a betón bola nanesená hydroizolácia. Podstavec pamätníka je dnes už obložený novým mramorom. Hlavná časť pamätníka bola vyčistená a písmo citátu na zadnej strane bolo vyretušované.

Zdroj: Modranské zvesti; Foto: J. Kuchtová, MZ