V Modre pribudli nové kontajnery na textil

1099

Objem textilného odpadu narastá, preto sa mesto Modra po dohode so spoločnosťou Textil Eco rozhodlo navýšiť počet nádob na zber použitého šatstva a textilu. Ďalšie štyri kontajnery nájdete na dvoch stanovištiach – na ulici Družstevná pri bytovom dome č. 10 a na križovatke ulíc J. Bakoša a F. Píseckého.

Textilný a odevný priemysel patria k najviac znečisťujúcim odvetviam na svete. 60 % z celkového množstva používaných textílií tvorí oblečenie. Jeho produkcia sa za posledné dve dekády zdvojnásobila, tento trend dostal pomenovanie „rýchla móda“.

Hoci si v poslednom období čoraz viac ľudí uvedomuje tieto skutočnosti, textilného odpadu je stále veľa. Je dôležité zmeniť bežný konzum na udržateľný spôsob života, s ktorým súvisí zmena nákupných zvykov, starostlivosť o odevy a zaobchádzanie s nimi po doslúžení.

Zdroj: Mesto Modra