V Novom Meste má vzniknúť nové zariadenie pre seniorov

687

Bratislavské Nové Mesto bude mať nové centrum sociálnych služieb, ktoré má poskytovať celodennú odbornú starostlivosť. Vzniknúť má v nevyužívanej budove vedľa parku Jama na Tehelnom poli. Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý podpísal v týchto dňoch zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže na jeho vybudovanie a prevádzku.

Prevádzkovateľom zariadenia bude občianske združenie Gerion, ktoré sa poskytovaniu sociálnych služieb seniorom venuje už dvadsať rokov. Záväzkom je, že v priebehu zhruba dvoch rokov bude preinvestovaných minimálne 1,5 milióna eur. Stavebné povolenie bolo vydané. Nové pobytové zariadenie vznikne rekonštrukciou a prestavbou schátranej budovy vedľa šport parku Jama. Budova pôvodne slúžila ako zázemie bývalého cyklistického štadióna, už roky je však opustená a zostal z nej len skelet. Súčasťou nového centra bude zariadenie, ktoré bude poskytovať 24-hodinové opatrovateľské služby občanom so zdravotnými problémami, odkázaným na takúto pomoc, ako aj ďalšie špeciálne zariadenie sociálnych služieb.

Prednostné právo na miesto v novom zariadení opatrovateľskej služby budú mať seniori s trvalým pobytom v mestskej časti. Zariadenie by malo byť zrekonštruované do 20 mesiacov a spustiť prevádzku do dvoch rokov.

Zdroj: TASR, Rudolf Kusý