V obci Závod začala bratislavská župa prípravné práce na revitalizáciu cesty č. III/1169 od križovatky v intraviláne obce Závod až po hranicu Bratislavského samosprávneho kraja

879

Medzi ďalšie úseky župných komunikácií, ktoré rekonštruuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), sa aktuálne pridala aj cesta č. III/1169 od križovatky v intraviláne obce Závod. Práce sa budú realizovať až po hranicu BSK a Trnavského samosprávneho kraja smer Tomky.

Ide o recykláciu vozovky za studena na mieste s cieľom vylepšenia parametrov cestného telesa, najmä zvýšenia únosnosti podložia a jeho stabilizácie. Revitalizácia si vyžiada celkovú uzáveru dopravy s povoleným prejazdom vozidiel z osád Húšky a Priečne. Predpokladaný čas realizácie stavby je 3 mesiace.

Rekonštrukcia asfaltového povrchu začne v týždni od 3.6.2024

Dovtedy je cesta prejazdná so zníženou rýchlosťou na 30 Km/h. Zároveň žiadame, aby motoristi brali ohľad na prebiehajúce práce a mechanizmy.
Ďalšie informácie o priebehu rekonštrukcie cesty budú zverejňované priebežne.