V obci Závod začala bratislavská župa revitalizovať cestu

326

Medzi ďalšie úseky župných komunikácií, ktoré rekonštruuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), sa aktuálne pridala aj cesta č. III/1169 od križovatky v intraviláne obce Závod. Práce sa budú realizovať až po hranicu BSK a Trnavského samosprávneho kraja smer Tomky.

Ide o recykláciu vozovky za studena na mieste s cieľom vylepšenia parametrov cestného telesa, najmä zvýšenia únosnosti podložia a jeho stabilizácie. Revitalizácia si vyžiada celkovú uzáveru dopravy s povoleným prejazdom vozidiel z osád Húšky a Priečne. Predpokladaný čas realizácie stavby je 3 mesiace.