V Petržalke sa začína s plánovanou opravou chodníkov na trase Budatínska – Panónska cesta

748

Od stredy 20. apríla začína hlavné mesto Bratislava s opravou chodníkov na zjazde a nájazde na most Budatínska nad Panónskou cestou v Petržalke. Predpokladané ukončenie prác, ktoré budú vykonané v rámci reklamácie tých predchádzajúcich dodávateľských, sa odhaduje na 5. mája.

Plánovaná oprava spočíva najmä v lokálnom vybúraní asfaltového krytu chodníka zarezaním a v položení novej živičnej vrstvy asfaltu. Vodiči a chodci sa však nemusia obávať. Cestná premávka ani pohyb chodcov nebude počas rekonštrukcie obmedzený.

Konkrétne lokality, kde sa budú opravy vykonávať:

Začiatok nájazdu na most
Koniec nájazdu na most
Začiatok zjazdu z mosta
Koniec zjazdu z mosta

Zdroj: Petržalka