V Petržalke vznikne nový bezbariérový verejný priestor

1048

Na Šrobárovom námestí v bratislavskej Petržalke má vzniknúť nový bezbariérový zelený verejný priestor. Okrem novej zelene má byť zrekonštruované verejné osvetlenie, doplnený mestský mobiliár vrátane lavičiek, smetných košov i stojanov na bicykle. V rámci prvej etapy má byť opravené tiež oplotenie pri Základnej škole Černyševského, pribudne aj nové workoutové ihrisko.

„Charakter územia sa nemení, naopak, dochádza k jeho obnove a funkčnému obohateniu. Oceňujeme, že vznikne moderné námestie a jeho okolie, bez bariér, s dôrazom na viac zelene, doplnené o prvky na cvičenie a najmä v spolupráci s obyvateľmi, ktorí v lokalite žijú,“ skonštatoval miestny poslanec Pavol Škápik.

Súčasťou projektu je odstránenie pôvodných spevnených plôch, pozostatku základových konštrukcií pôvodného objektu, rekonštrukcia a rozšírenie spevnených plôch. Ale tiež revitalizácia vegetačných plôch, doplnenie 50 nových stromov, výmena mobiliáru či výbeh pre psov.

Mestská časť v tejto súvislosti spustila verejnú súťaž na zhotoviteľa. Odhadovaná cena prvej etapy prác na námestí a jeho okolí je takmer 170.000 eur, financovaná bude aj z prostriedkov Úradu vlády SR. Na revitalizáciu priestoru námestia dostala samospráva dotáciu 200.000 eur.

„Toto je len jedna zo zmien v rámci verejného priestoru. Ďalšími budú napríklad tohtoročné opravy chodníkov, výtlkov alebo rekonštrukcie detských ihrísk,“ podotkol Škápik.

Zdroj: TASR