V Pezinku sa rozširujú kapacity školy! Základná škola Na bielenisku je väčšia o šesť tried

1672

Prístavba modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku v Pezinku, ktorá rozširuje kapacity školy o 144 žiakov, je takmer dokončená. Predpokladaný termín odovzdania stavby do užívania je prelom mesiacov september, október.

„Prístavba je projektom, ktorý bol rozbehnutý ešte počas minulého volebného obdobia. Z prehodnotenia a z analýzy školstva, ktorá prebehla minulý rok, vyplynula evidentná potreba nových tried, čiže všetky argumenty hovorili za spustenie realizácie projektu,“ uviedol primátor mesta Igor Hianik k rozšíreniu priestorov školy.

Práce sa začali začiatkom mája. Ide o montovanú stavbu, pri ktorej sa vopred vyhotovené moduly na mieste stavby zmontovali do uceleného konštrukčného celku, pričom nosnú konštrukciu tvoria oceľové profily.

Doterajšie práce prebiehali veľmi rýchlo. V dvojpodlažnej prístavbe sa nachádza šesť nových tried, kabinet a sociálne zázemie, pričom dispozične a prevádzkovo nadväzuje na existujúce priestory školy. Po dokončení poskytne priestor pre 144 žiakov.

Cena diela je 431 161,20 € a financovanie si zabezpečuje Pezinok z vlastných zdrojov. V súčasnosti však prebiehajú rokovania s BSK o možnosti využitia externých zdrojov.