V Podunajských Biskupiciach pribudnú oddychové oázy na Medzi jarkoch

1420

V mestskej časti Podunajské Biskupice je stále veľa miest, ktoré už dlhodobo neplnia svoj účel a potrebujú revitalizáciu. Mestská časť v uplynulom roku pripravila projektovú dokumentáciu pre revitalizáciu štyroch jestvujúcich oddychových plôch v rámci sídliska Medzi jarkami. Konkrétne sa jedná o oddychové zóny v rámci vnútroblokov na uliciach Lotyšská, Bieloruská a Estónska. Pred pár dňami boli zahájené práce a realizácia je plánovaná zhruba na dva mesiace.

Navrhované oázy vzniknú na existujúcich betónových plochách, ktoré slúžili ako miesto pre oddych s trávnatými plochami, drevinami a lavičkami. Súčasťou revitalizácie sú búracie a výkopové práce, položenie vodopriepustnej dlažby, konštrukcie, studňa, závlaha, osvetlenie, záhradnícke práce, výsadba drevín a medonosných trvaliek. Na záver budú osadené prvky drobnej architektúry.

Tento projekt okrem zmiernenia dopadu klimatických zmien prispeje aj ku skvalitneniu životného prostredia a tým zlepší kvalitu ich života.

Zdroj: Podunajské Biskupice; Vizualizácie: Ing. Roman Lamoš