V Rači sa začína s opravou prepadajúcej sa komunikácie na Stolárskej

626

Po 1,5 roku sa Rači podarilo s hlavným mestom SR Bratislavou vyrokovať, opravu prepadajúcej sa komunikácie na Stolárskej. V najbližších dňoch sa bude opravovať v úseku od Koľajnej po Žitnú vrátane chodníkov.

Podľa plánu organizácie výstavby sa to bude robiť na dve etapy a teda by mala byť komunikácia prejazdná počas opráv.

Od pondelka 31.08.2020 sa začína s opravou Stolárskej ulice v celej šírke komunikácie. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 27.09.2020.

• celkovo sa jedná o opravu cca 1700 m2 vozovky a 1100 m2 chodníka

• dĺžka opravy je cca 300 m

• oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy, položení nového asfaltového krytu na vozovke a priľahlých chodníkoch, pridaní prvkov pre nevidiacich, výmeny poškodených obrubníkov, prídlažby a výškovej úpravy vývodov IS

• premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

Zdroj: Michal Drotován