V Rači začne opäť premávať zelený taxík určený na odvoz odpadu

446

V bratislavskej Rači začne od 19. apríla opäť premávať tzv. zelený taxík. Určený je na odvoz objemného komunálneho i biologicky rozložiteľného odpadu. Mestská časť sa touto službou snaží predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu i odkladaniu objemného odpadu na verejných priestranstvách.

„Ideálnym riešením je odviezť a bezplatne odovzdať odpad do Zberného dvoru Pri Šajbách. Avšak tí občania, ktorí túto možnosť nemajú, môžu využiť zelený taxík,“ konštatuje samospráva.

Služba je určená výhradne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v Rači, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Pri jednom odvoze je možné odviezť maximálne dva metre kubické odpadu.

Odpad musí byť pripravený na dostupnom mieste pri vstupe na pozemok, pripravený tak, aby nebránil prechodu chodcov a prejazdu vozidiel. Objemný odpad je potrebné rozobrať na čo najmenšie kusy. Biologicky rozložiteľný odpad musí byť pripravený vo vreciach, konáre po oreze zviazané v balíku s dĺžkou konárov do dvoch metrov. Mestská časť zároveň pripomína, že zelený taxík neodváža elektroodpad, stavebný odpad, odpad s obsahom nebezpečných látok či náterové hmoty.

Odvoz prebieha každú stredu od 19. apríla do poslednej novembrovej stredy v roku.

Zdroj: TASR