V Rači zrevitalizovali verejné priestranstvo na Gelnickej. Namiesto betónu vysadili suchomilné trvalky

694

Oddelenie životného prostredia a dopravy v Rači revitalizovalo verejné priestranstvo na Gelnickej 10. Vo vnútrobloku bola realizovaná spôsobom odstránenia betónovej dlažby a následnej výsadby suchomilných trvaliek. Táto plocha sa nachádza v blízkosti detského ihriska a bola pre hry detí nebezpečná, keďže na betónových prevýšeniach sa deti podkýňali a padali.

Súčasná úprava bude pre deti bezpečnejšia, viac životného priestoru pre koreňový systém dostala aj breza a rozmanité druhy kvetov budú skrášľovať toto prostredie. Navyše má daný zásah vodozádržnú funkciu.

Projekt finančne podporil Bratislavský kraj prostredníctvom dotačnej schémy pre životné prostredie.

Zdroj: MČ Rača