V Rusovciach sa tento týždeň bude opravovať Balkánska ulica

1523

Od pondelka 13. 7. do nedele 19. 7. sa bude opravovať Balkánska ulica v Rusovciach v úseku od Vývojovej ulice po železničné priecestie v smere na Jarovce.

Kvôli tejto oprave bude Balkánska ulica zjednosmernená v smere z Rusoviec do Jaroviec a obchádzková trasa v opačnom smere (smer Rusovce) bude viesť po Jantárovej.

Linky 90, 91, 191 a N91 budú v čase opráv zo zastávky Slnečnice premávať priamo na zastávku Vývojová, ktorá bude v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej. Od zastávky Gerulata sa napoja na svoju štandardnú trasu. Neobslúžia zastávky Jarovce, záhrady až Kovácsova. V smere z Rusoviec na Jasovskú sa ich trasa nemení.

Linka N91 (okrem odchodu o 03:55 h z Jasovskej do Čunova) bude premávať po svojej štandardnej trase po zastávku Jarovce a následne zastaví až na zastávke Vývojová a v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej. Neobslúži zastávky Sady a Kovácsova. V smere na Jasovskú pôjde bezo zmeny trasy.

Dočasná náhradná autobusová linka X91 bude premávať zo ŽST Rusovce po trase liniek 90, 91 a 191 cez Jarovce po zastávku Jarovce, záhrady a ďalej cez zastávku Vývojová (v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej) späť na ŽST Rusovce.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR