V Sade Janka Kráľa bude namiesto bývalého nočného salónu moderná gastroprevádzka

1020

Budovu nočného salónu, ktorej sa návštevníci Sadu Janka Kráľa roky radšej vyhýbali, začiatkom roka odkúpilo hlavné mesto a spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravuje jej obnovu. Budúca rekonštrukcia počíta okrem nového bistra s reštauráciou aj so zázemím pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Po dokončení rekonštrukcie bude hlavné mesto hľadať zodpovedného prevádzkovateľa.

Nový návrh bude zohľadňovať potreby ľudí, architektonickú kvalitu budovy a výnimočnosť danej lokality. Pracovať na ňom budú vysúťažení spolupracujúci architekti studený architekti s.r.o., Architektonická kancelária Ľubomír Závodný s.r.o., Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Terra Florida, v.o.s., ktorí majú skúsenosti s obnovou budov z 20. storočia.

Budova z roku 1982, od architekta Ferdinanda Končeka, bola v 90. rokoch neodborne zrekonštruovaná a mnohé prvky sa znehodnotili. Vtedajší súkromný majiteľ urobil viaceré dispozičné zmeny, čím značne zmenil funkciu objektu. Pôvodne budova slúžila ako viacúčelová stavba, ktorá poskytovala hygienické zázemie pre ľudí, ktorí sa starali o park a tiež sa tam nachádzala prevádzka s občerstvením pre verejnosť.

Architektonická štúdia s vizualizáciami bude hotová do konca roka, následne sa spracuje projektová dokumentácia pre vydanie potrebných povolení, tak aby sa mohol spustiť proces verejného obstarávania, tak aby sa mohol spustiť proces verejného obstarávania, od ktorého závisí začatie rekonštrukcie v roku 2022.

Rekonštrukcia niekdajšej budovy Zares je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk; Foto: Marek Velček