V sobotu bude prebiehať rekonštrukcia električkového priecestia na Detvianskej ulici

1181

Od soboty 18. júla 2020 od začiatku dennej premávky bude prebiehať rekonštrukcia električkového priecestia na Detvianskej ul. Autobusové linky budú premávať odklonom cez Stolársku, Čachtickú, Kubačovu a Hybešovu ul. Premávať bude linka náhradnej autobusovej dopravy X55 po trase Hybešova – Na pántoch.

Dotknuté linky budú premávať nasledovne:

Linka 52 v smere ŽST Vajnory po obslúžení zastávky „Závadská“ v križovatke Rustaveliho – Detvianska – Kubačova priamo po Kubačovej ul., kde obslúži zastávku „MiÚ Rača“, následne v križovatke Kubačova – Čachtická – Barónka vľavo, hneď vpravo a opäť vľavo do ulice Hybešova kde obslúži zastávku „Hybešova“ v náhradnej polohe, následne v križovatke Hybešova – Púchovská pokračuje priamo, následne vľavo na Koľajnú ul., kde pred odbočením vpravo na Ul. Pri šajbách pred železničným priecestím obslúži zastávku „Ihrisková“ v náhradnej polohe, následne po prejazde cez železničné priecestie od zastávky „Pastierska“ po stálej trase.

V smere Tbiliská po obslúžení zastávky „Stolárska“ v križovatke s Púchovskou ul. priamo po Stolárskej ul., následne vľavo na Čachtickú ul., kde obslúži zastávku „Hybešova“ (ako linka 3), pokračuje dvojitým pravým odbočením po Kubačovej ul. kde obslúži zastávku „MiÚ Rača“, následne pokračuje priamo v križovatke Rustaveliho – Detvianska – Kubačova a od zastávky „Závadská“ po stálej trase.

Linka 56 bude premávať obojsmerne cez Alstrovu ul. V smere Studená po obslúžení zastávky „Nemecký kultúrny dom“ v križovatke Barónka – Kubačova – Čachtická priamo, následne hneď vpravo po elekričkovej trati a vľavo do Hybešovej ul. kde obslúži zastávku „Hybešova“ v náhradnej polohe, následne v križovatke Hybešova – Púchovská pokračuje priamo, následne vľavo na Koľajnú ul., kde pred odbočením vpravo na ul. Pri šajbách pred železničným priecestím obslúži zastávku „Ihrisková“ v náhradnej polohe, následne po prejazde cez železničné priecestie od zastávky „Pastierska“ po stálej trase.

V smere Tbiliská po obslúžení zastávky „Stolárska“ v križovatke s Púchovskou ul. priamo po Stolárskej ul., následne vľavo na Čachtickú ul., kde obslúži zastávku „Hybešova“ (ako linka 3), pokračuje vpravo a následne vľavo do ulice Barónka, kde obslúži zastávku „Nemecký kultúrny dom“, pokračuje vpravo na Alstrovu ul., kde obslúži zastávku „Barónka“ a „Nám. A. Hlinku“, vpravo na Detviansku ul. a vľavo na Rustaveliho ul. kde sa od zastávky „Závadská“ napojí na riadnu trasu.

Obslúži obojsmerne zastávky „Nemecký kultúrny dom“, „Barónka“ a „Námestie A. Hlinku“. Neobslúži obojsmerne zastávku „MiÚ Rača“.

Linka 65 v smere Tbiliská po obslúžení zastávky „Vajnorský potok“ priamo po Púchovskej ul., v križovatke Púchovská – Pri vinohradoch vpravo, kde obslúži zastávku „Karpatské nám.“ následne vľavo na ul. Pri vinohradoch, vľavo na Rustaveliho ul. a následne vpravo do obratiska Tbiliská, kde ukončí jazdu.

V smere Čiližská po obslúžení nástupnej zastávky „Tbiliská“ vľavo na Rustaveliho ul., vpravo na ul. Pri vinohradoch, kde obslúži zastávku „Karpatské nám.“ po obslúžení zastávky vpravo a v križovatke Púchovská – Pri vinohradoch vľavo v smere Rybničná, kde sa od zastávky „Na pántoch“ napojí na riadnu trasu. Neobslúži obojsmerne zastávky „Púchovská“, „Trávna“, „Cintorín Rača“ a „Závadská“.

Linka X55 – náhradná autobusová doprava bude premávať po trase NA PÁNTOCH – Rybničná – Púchovská – Žitná – Stolárska – Čachtická – HYBEŠOVA

Zastávky: Na pántoch – nástupište / výstupište (ako linka 59); OU železničné – obojsmerne, na znamenie; OU obchodné – obojsmerne, na znamenie; Rybničná – obojsmerne, na znamenie (ako linka 59); Vajnorský potok – v smere Hybešova, na znamenie; Púchovská – obojsmerne, na znamenie; Trávna – obojsmerne; Hybešova – výstupište/nástupište (na Čachtickej ul.), priebežná konečná zastávka; Hybešova – v smere Na pántoch (na Hybešovej ul.).

Počas rekonštrukcie električkového priecestia na Detvianskej ul. nebudú autobusové zastávky Cintorín Rača obsluhované.

Zdroj: Dopravný podnik