V Stupave zavretá škôlka aj škola

2270

Mesto Stupava zverejňuje rozhodnutie Krízového štábu mesta Stupava  za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19.

Mesto Stupava na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Stupava  za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 uzatvára na obdobie piatich dní, t.j. od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Základnú školu kpt. Jána Nálepku v Stupave, všetky materské školy v Stupave, t.j. Materskú školu na Marcheggskej ulici, Materskú školu na ul. Janka Kráľa, Materskú školu na Ružovej ulici a Materskú školu na Hviezdoslavovej ulici, Základnú umeleckú školu v Stupave a Mestskú knižnicu Ruda Morica v Stupave.

Ďalšie preventívne opatrenia schválené krízovým štábom mesta Stupava budú zverejnené v priebehu dnešného dňa.

Zdroj: Mesto Stupava