V troch škôlkach v Petržalke vzniklo po rekonštrukcii 69 miest

1364

V bratislavskej Petržalke vznikli po rekonštrukcii existujúcich priestorov materských škôl Röntgenova, Turnianska a Lietavská tri nové triedy s kapacitou 69 detí. Do konca roka majú miesta pribudnúť aj v ďalších škôlkach.  

Niektoré rekonštrukcie istý čas meškajú. „Väčšina opráv sa viaže na havarijné stavy, ktoré majú dlhodobý charakter a mestská časť sa v súčasnosti snaží vyriešiť aj to, čo by si zaslúžilo riešenie už dávno predtým. Robí tak v roku, ktorý je značne komplikovaný vzhľadom na jarné obdobie koronakrízy,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.  

Pre pandémiu začala mestská časť s rekonštrukčnými prácami v lete, čo vyústilo do zdržaní. Prerobením školníckeho bytu na triedu mohla MŠ Röntgenova prijať o 25 detí viac. V MŠ Lietavská pribudla rekonštrukciou práčovne jedna trieda pre 22 detí, rovnako je na tom aj MŠ Turnianska. Na rekonštrukcii materských škôl Turnianska a Lietavská sa podieľal referát správy verejných priestranstiev mestskej časti. „Po realizovaní búracích prác sme vykonali stavebné úpravy. Tie zahŕňali inštaláciu elektriny, vzduchotechniky, vody do nových toaliet aj radiátorov. Následne sme priestory vymaľovali a na zem položili nové linoleum,“ opísal proces stavebných prác Róbert Marek z referátu.  

Triedy sú vybavené novým nábytkom, postieľkami, šatňami a hračkami. K dispozícii majú deti aj nové toalety s umývadlami a sprchami, čím sa zvýšil hygienický štandard materských škôl. Do konca roka majú pribudnúť ešte minimálne dve triedy v MŠ Bohrova, a následne sa bude pokračovať v rozširovaní kapacít o jednu triedu v MŠ Iľjušinova aj MŠ Pifflova. Ako informovala Halašková, projekty rekonštrukcie v týchto MŠ sú momentálne v príprave. 

Zdroj: TASR