V Záhorskej Bystrici sa začalo s opravou Pútnickej ulice

544

V Záhorskej Bystrici sa začalo s opravou Pútnickej ulice v úseku od Svätého Pia X. po ulicu Na vlkovkách. Aktuálne sa robia obrubníky a okraje cesty, budúci týždeň je naplánované frézovanie starého asfaltu a realizácia nového. Plánované ukončenie prác je 23. mája.

Pútnická je aktuálne zjednosmernená, od ulice Na vlkovkách v smere na ulicu Svätého Pia X. Obchádzková trasa vedie ulicami Čsl. Tankistov, Tešedíkovou a Na vlkovkách.

Zdroj: Záhorská Bystrica