V Záhorskej Bystrici začínajú s kompletnou obnovou ulice pri Vápenickom potoku

702

Od utorka 2.októbra začína Záhorská Bystrica s kompletnou obnovou ulice pri Vápenickom potoku v úseku od križovatky s ulicou Ota Holúska až po otočisko MHD linky číslo 36. Aktuálne sa dokončujú práce na oprave vodovodného potrubia. Doprava bude usmernená dopravným značením.

II. etapa, teda samotné asfaltovanie otočiska bude prebiehať v prvom v kvartáli budúceho roka.

Zdroj: Záhorská Bystrica