V Zámockom parku v Malackách pribudlo 63 stromov

518

Počas prvého aprílového týždňa sa v Zámockom parku realizovali arboristické práce, ktorých výsledkom bola výsadba mladých stromov a likvidácia kmeňov už dávnejšie vypílených starých stromov. Náhrada starých umierajúcich stromov za mladé vyrastené stromčeky tak pokračovala ďalšou fázou.

Mladé odrastené stromy sa do Zámockého parku naposledy vysádzali v novembri minulého roka. Kým vtedy ich bolo niekoľko kusov, teraz ich je spolu 63 – prevažne pagaštany, borovice čierne, duby cerové, duby červené, buky lesné červené, lipy veľkolisté a javory mliečne. Stromy sú vysádzané s oporou a dobre na nich vidieť čerstvé puky.

„Výsadba je lokalizovaná predovšetkým na ľavej strane hlavného chodníka od Čiernej brány (pri slimáku) smerom k Bielej bráne (na Duklianskych hrdinov), teda na miestach, kde sa v minulých rokoch muselo vyrúbať väčšie množstvo nebezpečných stromov. Zvyšky starých kmeňov pracovníci vyrezávali motorovými pílami a špeciálnou, na diaľku ovládanou frézou ich likvidovali až pod úroveň povrchu,“ informoval referent životného prostredia MsÚ Malacky Kamil Ftáčnik.

Následne zamestnanci Tekosu v priebehu mesiaca vybavia mladé stromčeky závlahovými vakmi, ktoré im umožnia prežiť aj prípadné suché letné obdobie tak, aby sa mohli poriadne zakoreniť a ďalej prosperovať. Závlahové vaky už dostala väčšina stromov, ktoré boli počas jesene vysadené v rôznych lokalitách po celom meste.

„Konkrétne miesta výsadby stromov ako i skladba drevín neboli náhodné, zodpovedajú Štúdii obnovy Zámockého parku vypracovanej autorizovaným krajinárskym architektom Přemyslom Krejčiříkom. Cieľom je okrem iného zvýšiť aktuálnu druhovú pestrosť i farebnosť stromov a prinavrátiť Zámockému parku podobu, ktorú mal v dávnejšej minulosti,“ dopĺňa K. Ftáčnik.,

Text a foto: J. Hargaš

Zdroj: Malacky.sk