Vajnory budú zelenšie

744

V mestskej časti Vajnory sa začalo s prípravou koreňových mís na výsadbu nových stromov.

Celkovo ich bude v rámci tejto fázy vysadených 19. Višňa krovitá, okrasná hruška, okrasná čerešňa alebo lipa malolistá. To sú druhy, ktoré skrášlia našu mestskú časť. Výsadba je plánovaná na ulici Šuty, Šinkovské a Pri struhe. Výsadbu realizuje mestská časť Vajnory, v rámci obnovy zelene.

Zdroj: Vajnory-dedina v meste