Vajnory cez víkend testujú, cez týždeň makajú

663

Starosta mestskej časti Vajnory Michal Vlček absolvoval spoločne s projektantom obhliadku školského dvora na základnej škole Kataríny Brúderovej. V rámci pripravovaného rozšírenia školy o novú časť, sa usilujú vo Vajnoroch aj o revitalizáciu a vybudovanie nového školského ihriska. Ako potvrdil aj projektant, ihrisko má už najlepšie časy za sebou a ak existuje šanca na jeho kompletnú revitalizáciu, je najvyšší čas.

Jedná sa o spoločný dvor základnej školy a materskej školy. Práve v tomto duchu mestská časť plánuje dvor revitalizovať. Miesto na ňom si nájdu aj menšie deti, ale rovnako tak aj starší žiaci. Do prostredia chcú priniesť nielen nové prvky na športovanie, ale aj prispôsobiť dvor novým učebným metódam a to výučbu vonku.

O tom, aké nakoniec športoviská budú na školskom dvore rozhodne mestská časť spoločne s riaditeľom školy a pani učiteľkami a učiteľmi telocviku. Pýtať sa budú aj rodičov či žiakov, ktorým pošlú otázku prostredníctvom elektrickej žiackej knižky, aké športovisko či využitie by pri škole uvítali.

Zdroj: Michal Vlček – starosta Vajnor