Vajnory začali s opravou chodníkov

682

Vo Vajnoroch sa začala oprava chodníkov na uliciach Nad jazierkom a ul. Kataríny Brúderovej.

Práce začali od 29. októbra sa budú prebiehať do približne prvej polovice decembra v závislosti od vhodných poveternostných podmienok. Opravy budú prebiehať najprv na ulici Nad Jazierkom, kde sa bude opravovať chodník na severnej strane v celej jeho dĺžke s výnimkov krátkych úsekov, ktoré budú vo vyhovujúcom stave.

Následne bude oprava pokračovať úpravou chodníkov ako aj spevnenia krajnice na ul. K. Brúderovej pri križovatke s Baničovou ul. v dĺžke cca 50 m.

Zdroj: Vajnory