Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa CSS Mereme podarilo zrealizovať projekt jedného z klientov

505
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Túžbou a snom pána Františka – prijímateľa sociálnej služby CSS Merema bolo mať dobré zdravie a zdravý životný štýl. Po neľahkom období pandémie, po strate zamestnania a pokračujúcich zdravotných problémoch sa rozhodol zmeniť svoj život. Nápomocní mu boli zamestnanci Meremy a veľkou pomocou k naplneniu cieľov bola Nadácia SPP. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa uskutočnil projekt, ktorý mu otvoril dvere k novým životným výzvam, naštartoval jeho odhodlanie k pohybu v prírode a preveril jeho pevnú vôľu. Absolvoval kurz Nordic Walking pod vedením certifikovaného skúseného učiteľa Petra Siváka – akreditovaného trénera SNWA.

Pán František Noskovič je 59 ročný vitálny, komunikatívny a vtipný muž. Je primerane sebavedomý, spoločenský, pracovitý a veľmi dobrosrdečný. „K jeho záľubám patrí vyšívanie, maľovanie a lúštenie krížoviek. Kaviareň, v ktorej bol zamestnaný, je momentálne zatvorená pre neľahké obdobie pandémie COVID – 19. Čiastočná izolácia a eliminácia pohybu ovplyvnili jeho fyzické aj duševné zdravie. Ferko však vyjadril túžbu a odhodlanie k zmene životného štýlu. Začal sa viac orientovať na pobyt v prírode a turistiku. V CSS Merema vznikol turistický oddiel AMARE MEREMA, do ktorého sa zapojil. Turistika ho chytila za srdca tak si dal  nové životné ciele. Viac sa hýbať, schudnúť, mať lepšie zdravie, racionálne sa stravovať, ale hlavne  viac sa tešiť zo života a zdieľať zážitky so svojimi priateľmi,“ priblížilo zariadenie.

Na plnení cieľov spolupracovala Ferkova podporná skupina zložená zo zamestnancov zariadenia, priateľov, kamarátov a trénera Nordic Walkingu pána Petra Siváka, ktorý klienta Meremy viedol a pomohol mu pochopiť a zvládnuť základy techniky správnej chôdze. Z aktivít realizovaných v projekte treba spomenúť nastavenie výživového režimu a konzumáciu zdraviu prospešných jedál s vysokým podielom zeleniny a ovocia. Samozrejmosťou bola príprava na športovanie. Úvodná konzultácia, výber a nákup vhodného športového oblečenia, obuvi a všetkých pomôcok potrebných pre turistiku, treking a walking. S osobitým zreteľom boli vybrané vhodné paličky na Nordic Walking.

Ferko si osvojil základy techniky NW s cieleným rozcvičením organizmu, správne nastavenie a uchopenie palíc, aktívny postoj, nácvik striedavého pohybu nôh a rúk so zapojením až 90 percent  svalových skupín tela  a záverečný strečing. Počas celého letného obdobia boli realizované turistické vychádzky v Malých Karpatoch a vrcholom bola 5 dňová expedícia v Kremnických vrchoch s prechodením náročnejších turistických chodníkov a ferrát na Skalke pri Kremnici. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa podarilo zariadeniu Ferkov projekt úspešne zrealizovať. „Veríme, že pre Ferka bude nový aktívnejší spôsob života nevyhnutnosťou. Už teraz možno konštatovať, že ním nakazil v pozitívnom zmysle slova aj nás ostatných, ktorí sme si kúpili paličky a ktorí s Ferkom chodíme na túry,“ dodáva zariadenie.

Zdroj: CSS Merema