Vďaka spoločnosti McDonald’s pribudlo v Bratislave 26 vzrastlých stromov

576

Spoločnosť McDonald’s podporila výsadbu 26 vzrastlých stromov v rámci iniciatívy 10 000 stromov a stala sa tak jedným z významných darcov hlavnému mestu. „Z darovaných prostriedkov sme vysadili stromy v troch lokalitách – na Račianskej ulici v mestskej časti Nové Mesto, na ulici Na križovatkách a Bojnickej v Ružinove,“ priblížilo hlavné mesto na sociálnej sieti.

V rámci iniciatívy 10 000 stromov, ktorá má pomôcť Bratislave adaptovať sa na klimatické zmeny, od roku 2019 vysadili 3 127 vzrastlých stromov, 7 048 kríkov a 20 000 sadeníc a v zazelenávaní pokračuje ďalej.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR