Veľká noc v hlavnom meste. Tipy na menej frekventované miesta v Bratislave

3078

Tento rok nebude Veľká noc taká, na akú sme sa tešili. Kvôli opatreniam na spomalenie šírenia koronavírusu sa budeme musieť vzdať návštev našich rodinných príslušníkov, mnohých zvykov aj tradícií a aj naše domácnosti budeme môcť opustiť len v stanovených výnimkách.

Jednou z týchto výnimiek je aj pobyt v prírode v rámci územia Bratislavy. Síce platí, že zostať doma je najlepšie a najbezpečnejšie, malý výlet si však počas Veľkej noci spraví mnoho Bratislavčaniek a Bratislavčanov.

Hlavné mesto Bratislava pripravilo tipy na menej navštevované zákutia Bratislavy, aby sa všetci nestretávali na jednom mieste. Keď sa vyhnete na vašich výletoch najfrekventovanejším miestam, chránite nie len seba, ale aj svoje okolie. Zákutia Bratislavy nájdete na https://bit.ly/2y1jLBY.

Zároveň upozorňujeme, že Hasičským a záchranným útvarom bolo vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch.

Zakázané je preto na lesných pozemkoch a 50m od ich hranice:
▪️ fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
▪️ zakladať oheň a to aj na vyhradených ohniskách či miestach na opekanie v lesoch
▪️ odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Zdroj: FB